ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας και ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ανθισμένες Ροδακινιές» της Βέροιας 2023 …