ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

H φιλοσοφία Αριστοτέλη και Κονφούκιου, επίκαιρες για τον κόσμο σήμερα Εργασίες του Παγκόσμιου Συμποσίου στη Νάουσα Η Ηθική του Αριστοτέλη…