ΔΙΠΑΕ

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (στο εξής «ΔΙΠΑΕ»), με έδρα στη Θεσσαλονίκη, 14ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όπως εκπροσωπείται…