ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας του Αξιού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ξεκινούν από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, στο τμήμα μετά τα διόδια Μαλγάρων. Ως εκ τούτου,…