ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στα ύψη παραμένει η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία, όπου καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά κυρίως στους νέους, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να εγκαταλείπουν όχι μόνο…

Ο Δήμος Κοζάνης, έχοντας πρωτίστως την ηθική και μετά την νομική υποχρέωση να δημιουργήσει έναν δήμο χωρίς διακρίσεις, υλοποιεί μια…