ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1.134 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σήμερα, Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων – επιχειρηματικών σχεδίων…