ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας της κτιριακής αναβάθμισης και εκσυχρονισμού των 17 πρώτων Κέντρων Υγείας της 3ης…