ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Αναβάλλεται η εκδήλωση Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού που είχε προγραμματισθεί για την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο…