ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκδήλωση με θέμα “Επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία – Αποτελέσματα και οφέλη από την ολοκλήρωση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 –…