ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του  καινοτόμου Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΔΔΕ Ημαθίας και της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής…