ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει διαγωνισμό, για τον Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας, με προϋπολογισμό 44.516,00 ευρώ. Στο εκσυγχρονισμό περιλαμβάνεται:…