ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΩΝ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο…