ΕΛ.Γ.Α

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το…