ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Από «κόσκινο» θα περάσουν τα φορολογικά κίνητρα που έχουν δοθεί στους φορολογούμενους προκειμένου να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους το ηλεκτρονικό…