ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στο Γυμνάσιο Πλατέος υλοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών των Γυμνασίων Πλατέος και Τρικάλων. Με πρωτοβουλία του Διευθυντή…