ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Οι Οργανώσεις Βιομηχανίας, Κατασκευών και Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ διοργανώνουν εκδήλωση  με θέμα “Η θέση του ΚΚΕ για την…