ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Στην υποβολή πρότασης για τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και του Γυμνασίου – Λυκείου Ριζωμάτων κατέθεσε ο…

Τα κτίρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι το Δημαρχείο, η Βιβλιοθήκη, το Κολυμβητήριο και η «Εστία Μουσών» Υπεβλήθη από…