ΕΝΕΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 18:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας…