ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι που μισθώνουν κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία…