ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το δικό της μοντέλο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης γνωστοποίησε ότι έχει δημιουργήσει η Mastercard, με στόχο  να βοηθήσει χιλιάδες τράπεζες που βρίσκονται…