ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας πραγματοποιήθηκε τρίωρη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου με θέμα: «Άτακτη…