ΕΠΙΠΛΕΟΝ 284 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 14.800 ΕΥΡΩ