ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τις επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μελετά έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η βασική πρόβλεψη των οικονομολόγων παραμένουν τα…