ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ

Επίσκεψη στα γραφεία της εφημερίδας Ο ΠΟΛΙΤΗΣ και τις εγκαταστάσεις του Τυπογραφείου ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη η πρώτη τάξη…