ΕΠΙΤΑΓΗ

Το μέτρο αναμένεται να περιλαμβάνει 800.000 οικογένειες με παιδιά, 205.000 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,182.000 άτομα με αναπηρία και 100.000 μακροχρόνια…