ΕΡΕΥΝΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται στην αναφορά του ΕΚΤ για την ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα…

Στην περικοπή βασικών αγαθών έχει προχωρήσει το 90% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με…

• Κοινωνική πίεση για τους καπνιστές τσιγάρων • Καθολικό αίτημα για επαρκή ενημέρωση αναφορικά με τις εναλλακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες, λύσεις.…