ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας είναι σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας…