ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας (2η επιμέρους σύμβασης)»,…