ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εργασίες συντήρησης στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το…