ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 67 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας…