ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΟΔΟ

Εργασίες συντήρησης στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από…