ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Χρονιά εκσυγχρονισμού της εργατικής νομοθεσίας στον τομέα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θα είναι το 2024 ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εργασίας…