ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνάσιου Πλατέος, ευχαριστούν θερμά τη Διοίκηση της εταιρείας ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. για την δωρεά…