ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΜΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ