ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

Η «εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο»  αποτελεί μια εκστρατεία ευρέως γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει…