ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΥφΑΑΤ Γιώργος Στύλιος: «χρηματοδοτούμε τρόπους αντιμετώπισης του μαύρου αλευρώδους μύκητα και εξετάζουμε λύσεις για τους παραγωγούς» Στα μέτρα αντιμετώπισης  του μαύρου…