ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

«Κούρεμα» οφειλών έως και 28% φέρνει ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση το ύψος του περιορισμού της οφειλής σε…