ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους Βαθμοφόρους και τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου του 3ου Συστήματος Δασοπροσκόπων Βέροιας…