ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την ασφάλεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ταξίδεψαν στο εξωτερικό 345.829 ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ το 2022. Η κάρτα εξασφαλίζει…