Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η πληρωμή της προκαταβολής επικουρικής σύνταξης στις 15 Μαρτίου 2023 περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας…