Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του…