ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου του και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σας προσκαλούν στην αναβληθείσα…