ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιφέρειες της Ελλάδας, και έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της…