ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Μετά την παράταση, τέλος Φεβρουαρίου, πρέπει οι 35 κλάδοι είτε να έχουν POS είτε να το έχουν παραγγείλει, καθώς δε θα δοθούν άλλες παρατάσεις, δεδομένου ότι…