ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Στην περικοπή βασικών αγαθών έχει προχωρήσει το 90% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με…