ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Ευρύτερες αλλαγές στην επιδοματική πολιτική της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, προαναγγέλλει η κατάργηση των παροχών που δίνονται σε ειδικές κατηγορίες ανέργων και…