ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη  1 Νοεμβρίου  2023 στο κτίριο Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) επί της οδού Κεντρικής 203,…