ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τελευταία ευκαιρία σήμερα, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, να καταθέσουν τα παραστατικά των λογαριασμών φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι…