ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων: Την υπ΄αριθ 161/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας περί Έγκρισης πρόσληψης…