ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ., όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αποτελεί όργανο εκπροσώπησης των…